บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยู่ในธรรมาภิบาล มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมดำรงตนเป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตร่วมไปกับคนไทย
 
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CRS) กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดำเนินการได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยาวนาน
 
 
 
 
ฟอร์คอน-ดี ร่วมกับชมรม Pic-A-Pet 4 Home จัดโครงการคนให้รวย  น้องหมายิ้ม   ครั้งที่ 2
วันที่ 14 มิถุนายน 2552
 
ฟอร์คอน-ดี ร่วมกับชมรม Pic-A-Pet 4 Home จัดโครงการ "คนให้รวย น้องหมายิ้ม ครั้งที่ 2" เป็นโครงการบริจาคอาหารให้กับสุนัขจรจัด โดยร่วมกับชมรม Pic-A-Pet 4 Home  ของ คุณธาริณี วิภูชนิน ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่รักสัตว์และสุนัข เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ถุกทอดทิ้งจากเจ้าของ และ สุนัขจรจัด ตามสถานที่ต่างๆ โดยนำกลับมาพักฟื้น รักษา เลี้ยงดู ช่วยกันติดต่อหาบ้านให้สุนัขที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้ และมีหน่วยช่วยเหลือด้านการทำหมันแก่สุนัขจรจัดตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ
 
ทาง บริษัท ฟอร์คอนไทย  ซีลแล้นท์ จำกัด ได้สานต่อกิจกรรมดี ๆ กับ "โครงการคนให้รวย น้องหมายิ้ม" ครั้งที่ 2 เพื่อให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ และช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่สุนัขและแมวจรจัดเหล่านี้
หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสามารถติดต่อโดยตรงที่ คุณธาริณี วิภูชนิน โทร. 08-9669-1690 หรือติดต่อร่วมบริจาคกับทางบริษัท โทร. 029205670-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม