บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยู่ในธรรมาภิบาล มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมดำรงตนเป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตร่วมไปกับคนไทย
 
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CRS) กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดำเนินการได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยาวนาน
 
 
 
 
ฟอร์คอน-ดี  เปิดตัวอะคลิลิคฟอร์คอน-ดี พลัส+ (หลอดสีเทา) สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ สำหรับวัสดุที่มีผิวมัน
วันที่ 1 มีนาคม 2551
บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด เปิดตัวอะคลิลิค สูตรใหม่  ฟอร์คอน-ดี พลัส+ (หลอดสีเทา) เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะวัสดุที่มีผิวมัน เนื้อกาวจะยึดและผังแน่นบนผิวของวัสดุ  ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งผ่านการรับรองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
อะคลิลิค สูตรใหม่ ฟอร์คอน-ดี พลัส+ (หลอดสีเทา) สามารถยึดเกาะวัสดุประเภท ยูพีวีซี (UPVC), แผ่นโพลีคาร์บอเนต และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ได้เป็นอย่างดี  และมีเนื้อสีพิเศษให้เลือกถึง 3 เฉดสี คือเนื้ออะคลิลิคสีขาว ,  สีเทา  และ สีใส
 
พิสูจน์คุณสมบัติพิเศษได้ด้วยตัวคุณเอง  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.forcon-d.com หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า  โทร. 029205670-1
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม