บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยตั้งมั่นอยู่ในธรรมาภิบาล มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมดำรงตนเป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตร่วมไปกับคนไทย
 
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CRS) กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดำเนินการได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยาวนาน
 
 
 
 
ฟอร์คอน-ดี  เปิดตัวผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนยาแนวคุณภาพสูง ฟอร์คอน-ดี   พียู  951  จากประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 15 มกราคม 2551
ฟอร์คอน-ดี  เปิดตัวผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนยาแนวคุณภาพสูง ฟอร์คอน-ดี พียู 951  เป็นผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับงานวัสดุในงานก่อสร้าง นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส เป็นผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีความยืดหยุ่นและการยึดเกาะสูงมาก สามารถทาสีทับได้ งานโพลียูริเทนเหมาะกับการใช้งานประเภทห้องเย็น แผ่นปูนสำเร็จรูป แผ่นพลีแคส รวมถึงใช้ได้กับงานพื้นด้วยเช่นกัน 
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม