ผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนว (Acrylic Sealant)
ผลิตภัณท์อะคลิลิคยาแนว ฟอร์คอน-ดี มีให้เลือกถึง 4 ชนิด ดังนี้ หลอดสีเหลือง หลอดสีเขียว หลอดสีน้ำเงิน
และฟอร์คอน-ดี พลัส หลอดสีเทา(เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ) สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนงาน ซิลิโคน และโพลียูริเทนเนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อะคลิลิค มีลักษณะที่โดดเด่นสามารถทาสีทับได้ เหมาะกับการยาแนวรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม และที่สำคัญช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังคงได้งานที่มีคุณภาพ ปราณีต เก็บงานง่าย
 
FORCON-D (Yellow-Silver Cartridge): General Purpose Acrylic Sealant
ฟอร์คอน-ดี (หลอดเหลือง) : ผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวสำหรับงานทั่วไป
 
 • เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร งานทั่วๆไปที่ไม่ต้องโดนแดด โดนฝน
 • ใช้ยาแนวช่องว่างขนาดเล็ก
 • ทาสีทับได้ สามารถใช้โป๊วงานกำแพงที่แตกร้าว
 • ขนาดบรรจุต่อหลอด 310 มิลลิลิตร
 • ขนาดบรรจุต่อลัง 25 หลอด
 • download data sheet
 
 
FORCON-D (Green-Silver Cartridge): Flexible Acrylic Sealant
ฟอร์คอน-ดี (หลอดเขียว) : ผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวสำหรับงานพิเศษที่มีความยืดหยุ่น
 
 • เหมาะสำหรับงานภายนอกที่ต้องการความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
 • ยาแนวช่องว่างที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตร - 5 มิลลิเมตร ได้ดี
 • มีความทนทานต่อแดดฝนได้ดีขึ้น
 • เนื้อมีความยืดหยุ่นกว่าหลอดเหลือง
 • ยึดเกาะชิ้นงานได้ดีกว่า
 • ขนาดบรรจุต่อหลอด 310 มิลลิลิตร
 • ขนาดบรรจุต่อลัง 25 หลอด
 • download data sheet

 

FORCON-D (Blue-Silver Cartridge): High Elastic Acrylic Sealant
ฟอร์คอน-ดี (หลอดน้ำเงิน) : ผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวชนิดความยืดหยุ่นสูง
 
 • เป็นผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวสำหรับงานภายนอก
 • ใช้กับงานที่มีความยืดหยุ่นพิเศษ
 • ยึดเกาะชิ้นงานได้อย่างดีเยี่ยม หดตัวน้อย
 • สามารถใช้ซ่อมแซมงานการยาแนวเดิม ๆ ที่เคยมีปัญหา
 • สามารถใช้ยาแนวที่มีช่องว่างขนาด 10 มิลลิเมตร ได้ดี
 • ขนาดบรรจุต่อหลอด 310 มิลลิลิตร
 • ขนาดบรรจุต่อลัง 25 หลอด
 • ผ่านการทดสอบ*
 • download data sheet
FORCON-D plus+ (Gray-Silver Cartridge) : High Elastic Acrylic Sealant
ฟอร์คอน-ดี plus+ (หลอดเทา) : ผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวชนิดความยืดหยุ่นสูง เพิ่มความพิเศษ
 
 • สุดยอดของผลิตภัณฑ์อะคลิลิคยาแนวในปัจจุบัน
 • เพิ่มส่วนผสมพิเศษทำให้เนื้อกาวมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เหมาะสำหรับการยึดเกาะวัสดุที่มีผิวมัน
 • ยึดเกาะชิ้นงานได้อย่างดีเยี่ยม หดตัวน้อย เพิ่มประสิทธิภาพในการกันเชื้อรา
 • สามารถใช้ซ่อมแซมงานการยาแนวเดิม ๆ ที่เคยมีปัญหา
 • เหมาะกับแผ่นโพลีคาบอเนต อลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังพรีแคส  งานประตูหน้าต่าง ยูพีวีซี (UPVC)
 • สามารถใช้ยาแนวที่มีช่องว่างขนาด 12-15 มิลลิเมตร
 • ขนาดบรรจุต่อหลอด 310 มิลลิลิตร
 • ขนาดบรรจุต่อลัง 25 หลอด
 • ผ่านการทดสอบ*
 • download data sheet
* ผ่านการทดสอบ
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  เอกสารเลขที่  MTEC No. 3355/50
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เอกสารเลขที่  ISTRS/2466
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม